Strona głównaDodaj do ulubionych
Księgowosc wspólnotFirmaOfertaKontaktNapisz do nas

t-oferta
W swojej ofercie wykazujemy daleko idącą elastyczność w podejściu do potrzeb klienta - proponując różne warianty zakresu powierzanych nam czynności, określonych w stosownych umowach zawartych między stronami.

Wieloletnia współpraca ze wspólnotami mieszkaniowymi o bardzo zróżnicowanej charakterystyce działania i oczekiwaniach, pozwoliła nam na opracowanie indywidualnych, autorskich, dostosowanych do wymogów każdej wspólnoty wzorów rozliczeń, naliczeń opłat, sprawozdań finansowych i innych dokumentów. Wykorzystujemy tylko sprawdzone licencjonowane programy księgowe, a schematyczne, często niemodyfikowalne programy rozliczeniowe zastąpiliśmy własnymi procedurami rozliczeniowymi.

W wariancie podstawowym adresowanym do firm zarządzających proponujemy:

 • Założenie ksiąg rachunkowych umożliwiających ewidencję kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej zgodnie z art. 29 ust. 1 Ustawy o własności lokali (po nowelizacji z dn.16 marca 2000r.)
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość) w sposób umożliwiający należytą ewidencję przychodów, kosztów i rozliczeń z właścicielami, usługodawcami, dostawcami mediów oraz z innych tytułów
 • Odbiór dokumentów z biura wspólnoty lub siedziby zarządcy/administratora oraz dostarczanie wykonanych zestawień i sprawozdań
 • Pełnienie na potrzeby członków wspólnoty dyżurów telefonicznych w siedzibie biura
 • Pełnienie dyżurów w siedzibie zarządcy nieruchomości
 • Dokonywanie okresowych rozliczeń mediów na podstawie dostarczonego przez administratora spisu stanów liczników
 • Okresowe sporządzanie sprawozdań o wysokości przychodów i kosztów wspólnoty
 • Sporządzanie obowiązujących deklaracji podatkowych oraz deklaracji i raportów do ZUS-u
 • Uczestnictwo w rocznych zebraniach sprawozdawczych
 • Przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowych
 • Sporządzanie zestawień, raportów także w wersji elektronicznej

W wariancie rozszerzonym adresowanym głównie do zarządów wspólnot mieszkaniowych (które preferują oddzielenie obsługi finansowo - księgowej od czynności administracyjnych) poza czynnościami wymienionymi w wariancie podstawowym oferujemy:

 • Prowadzenie pełnej windykacji - telefoniczna windykacja należności od dłużników, sporządzanie okresowych zestawień lokali zalegających z opłatami oraz wystawianie i wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty
 • Monitorowanie terminów płatności zobowiązań
 • Dokonywanie naliczeń wysokości opłat dla właścicieli zgodnie z obowiązującymi uchwałami członków wspólnoty
 • Okresowa analiza sald rozrachunków z właścicielami i usługodawcami
 • Udzielanie informacji właścicielom o stanie opłat na ich kontach w sposób uzgodniony z zarządem wspólnoty
 • Sporządzanie planu gospodarczego wspólnoty
 • Sporządzanie i realizacja przelewów bankowych (również przez Internet)
 • Odbiór wyciągów z banku / pobieranie wyciągów elektronicznych
 • Wystawianie not księgowych, rachunków i faktur z tytułu należnych płatności
 • Weryfikacja ekonomiczna prawidłowości przedsięwzięć podejmowanych przez zarząd wspólnoty mieszkaniowej

Powierzenie nam całokształtu spraw finansowych, pozwoli Państwu na pełniejsze zaangażowanie się w sprawy bieżące nieruchomości.

Mamy nadzieję, że przedstawiona oferta spotka się z Państwa zainteresowaniem, a po nawiązaniu współpracy przekonacie się Państwo, że nasz zespół jest rzetelnym partnerem zapewniającym profesjonalną obsługę finansową.

góra strony

accrus - ksiegowosc wspolnotCopyright © 2011 Accrus - Biuro Rachunkowe - Księgowość Wspólnot Mieszkaniowych. All rights reserved.
03-475 Warszawa, ul. Groszkowskiego 5/53, tel. +48 502 784 365, fax +48 22 490 65 69.

projektowanie stron: web-art.pl, valid html